Φάση Α – Προετοιμασία Οχήματος

Η προσκόμιση του οχήματος στο ΙΚΤΕΟ Χαλκιάς γίνεται από τον νόμιμο κάτοχο του οχήματος ή από τρίτο πρόσωπο. Το όχημα θα πρέπει να είναι καθαρό εσωτερικά και εξωτερικά και να φέρει τρίγωνο, φαρμακείο και πυροσβεστήρα σε ισχύ.

Φάση Β – Προσκόμιση Οχήματος

Καθώς το όχημα φτάνει στο χώρο του ΙΚΤΕΟ Χαλκιάς σταθμεύει στο parking πελατών και ένας υπάλληλος της εταιρίας το παραλαμβάνει για έλεγχο και το επιστρέφει στον πελάτη με την ολοκλήρωση του ελέγχου.

Η γραμματεία παραλαμβάνει όλα τα δικαιολογητικά όπως αυτά αναφέρονται στην ενότητα δικαιολογητικά και προετοιμάζει τα απαραίτητα έγγραφα για τον έλεγχο.

Ο κάτοχος ή αυτός που φέρει το όχημα απολαμβάνει την ευχάριστη παραμονή του στο σαλόνι μέχρι να ολοκληρωθεί ο τεχνικός έλεγχος του οχήματος.

Φάση Γ – Τεχνικός Έλεγχος

Ο τεχνικός έλεγχος ενός οχήματος διενεργείται από πιστοποιημένους μηχανολόγους μηχανικούς ακολουθώντας συγκεκριμένη διαδικασία και αυστηρές οδηγίες που επιβάλλονται από το σύστημα ποιότητας που εφαρμόζει η εταιρία. Συνοπτικά η διαδικασία τεχνικού ελέγχου αποτελείται από 5 στάδια όπως παρουσιάζονται παρακάτω. Σε κάθε στάδιο αναφέρονται περιληπτικά τα αντικείμενα των ελέγχων και τα συστήματα του οχήματος που διενεργείται ο έλεγχος. Διευκρινίζεται ότι ο τεχνικός έλεγχος δεν περιορίζεται στους αναφερόμενους ελέγχους.

Στάδιο 1 – Εξωτερικοί Έλεγχοι
 • Αριθμός πλαισίου, αριθμός κινητήρα, πινακίδες
 • Καλωδιώσεις, σωληνώσεις, μπαταρία
 • Κατάσταση κινητήρα (διαρροές, στήριξη, ιμάντες)
 • Στάθμη δοχείων υγρών
 • Έλεγχος πόρτ – μπαγκάζ, πυροσβεστήρας, φαρμακείο, τρίγωνο, εργαλεία, ρεζέρβα
 • Έλεγχος θόλων και τροχών
 • Κατάσταση φώτων
 • Προφυλακτήρας, κοτσαδόρος
 • Χρωματισμός, κατάσταση αμαξώματος και διαστάσεις
Στάδιο 2 – Εσωτερικοί Έλεγχοι
 • Γενικός έλεγχος καμπίνας
 • Τιμόνι, κόρνα, καντράν, διακόπτες φώτων, υαλοκαθαριστήρες
 • Αλεξήλια οδηγού και συνοδηγού
 • Ανεμοθώρακας, υαλοπίνακες, γενική ορατότητα
 • Σύστημα θέρμανσης – εξαερισμού
 • Χειρόφρενο, λεβιές ταχυτήτων, πεντάλ
 • Πόρτες, καθρέφτες, καθίσματα
 • Ζώνες ασφαλείας
Στάδιο 3 – Μετρίσιμα Μεγέθη
 • Ανίχνευση υγραερίου
 • Έλεγχος καυσαερίων
 • Έλεγχος σύγκλισης – απόκλισης
 • Έλεγχος συστήματος ανάρτησης
 • Μέτρηση απόδοσης φρένων – χειρόφρενου
 • Έλεγχος φώτων
Στάδιο 4 – Οπτικοί έλεγχοι κάτω από το όχημα
 • Διαρροές κινητήρα
 • Καλωδιώσεις – σωληνώσεις
 • Σύστημα διεύθυνσης
 • Σύστημα ανάρτησης
 • Σύστημα πέδησης
 • Έλεγχος τροχών
 • Σύστημα μετάδοσης κίνησης
 • Πάτωμα – σασί – πλαίσιο
 • Σύστημα εξαγωγής καυσαερίων
Στάδιο 5 – Συμπεράσματα, Έκδοση Εντύπων

Σε αυτό το στάδιο, αφού έχει ολοκληρωθεί ο τεχνικός έλεγχος και έχει διαπιστωθεί η καταλληλότητα του οχήματος, επικολλάται στην πίσω πινακίδα του αριθμού κυκλοφορίας του οχήματος το αυτοκόλλητο Ειδικό Σήμα Τεχνικού Ελέγχου (Ε.Σ.Τ.Ε.) και παραδίδεται στο κάτοχο του οχήματος το Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου (Δ.Τ.Ε.). Επίσης παραδίδεται στο κάτοχο η Κάρτα Ελέγχου Καυσαερίων (Κ.Ε.Κ.) σε περίπτωση που δεν υπήρχε κάρτα σε ισχύ.
Στην περίπτωση όπου διαπιστωθούν ελλείψεις τότε ενημερώνεται ο κάτοχος για την κατάσταση του οχήματος του από τον τεχνικό που διενέργησε τον έλεγχο, συμπληρώνονται τα απαραίτητα έντυπα και ορίζεται ημερομηνία επανέλεγχου.