Τα Ιδιωτικά Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (IKTEO) είναι ένας καινούργιος θεσμός που έρχεται να συμβάλει στην οδική ασφάλεια και στη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης μέσω των περιοδικών τεχνικών ελέγχων των οχημάτων.

Το IKTEO Χαλκιάς είναι ένα υπερσύγχρονο κέντρο τεχνικού ελέγχου οχημάτων βασισμένο στις αυστηρές προδιαγραφές υποδομών και λειτουργίας που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση και είναι εναρμονισμένο στην Ελληνική νομοθεσία. Ένα αυστηρό σύστημα ποιότητας διασφαλίζει την αμερόληπτη, εμπεριστατωμένη και αντικειμενική διαδικασία ελέγχου των οχημάτων.

Το άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό προσφέρει τις υπηρεσίες του με επαγγελματισμό, σεβασμό και αφοσίωση στον πελάτη. Έχει δοθεί ιδιαίτερη προσπάθεια ώστε η διάρκεια του ελέγχου να μην ξεπερνά τα 30 λεπτά της ώρας, ενώ ο πελάτης απολαμβάνει την παραμονή του κατά την διάρκεια του ελέγχου σε ένα αξιοπρεπές και φιλικό περιβάλλον.

Προφίλ και Αντικείμενο

Το ΙΚΤΕΟ Χαλκιάς είναι ένα υπερσύγχρονο Ιδιωτικό Κέντρο Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων βασισμένο στις αυστηρές προδιαγραφές υποδομών και λειτουργίας που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση και είναι εναρμονισμένο στην Ελληνική νομοθεσία.

Φιλοσοφία της εταιρίας είναι ο σεβασμός στον άνθρωπο και την κοινωνία και η προστασία του περιβάλλοντος διενεργώντας τεχνικούς ελέγχους με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό.

Το ΙΚΤΕΟ Χαλκιάς βρίσκεται στο 1o χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Φαρσάλων – Λαμίας και είναι εύκολα προσβάσιμο από την πόλη των Φαρσάλων και των γύρω περιοχών.

Στόχοι και Όραμα
Βασικός στόχος του ΙΚΤΕΟ Χαλκιάς είναι η παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου ποιότητας, δρώντας με την ισχύουσα Ελληνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Το ΙΚΤΕΟ Χαλκιάς στοχεύει να συμβάλει σημαντικά στην οδική ασφάλεια των πολιτών και στην προστασία του περιβάλλοντος, διενεργώντας ουσιαστικούς και αξιόπιστους τεχνικούς ελέγχους των οχημάτων, ενώ παράλληλα να δημιουργεί πνεύμα επαγγελματισμού και εμπιστοσύνης προς τους πελάτες του.

Η συνεχής βελτίωση και υιοθέτηση νέων τεχνολογιών είναι τα συστατικά που θέτουν το ΙΚΤΕΟ Χαλκιάς ικανό να διεκδικήσει το μεγαλύτερο μέρος της τοπικής αγοράς.

Πιστοποίηση Ποιότητας

Η διαπίστευση του ΙΚΤΕΟ Χαλκιάς υλοποιείται με βάση το διεθνές πρότυπο διαπίστευσης ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17020:2004, κριτήρια για τη λειτουργία φορέων που πραγματοποιούν έλεγχο, με Αριθμό Πιστοποιητικού Διαπίστευσης 584. Το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.) ως ο επίσημος φορέας διαπίστευσης του κράτους, πραγματοποιεί επισκέψεις αξιολόγησης στο ΙΚΤΕΟ Χαλκιάς, με σκοπό την διαπίστωση της τεχνικής του επάρκειας, και τη συμμόρφωσή του με την κείμενη νομοθεσία.

Η διαπίστευση αυτή δίνει την δυνατότητα στο ΙΚΤΕΟ Χαλκιάς να λειτουργεί ως ανεξάρτητος πιστοποιημένος φορέας τεχνικού ελέγχου οχημάτων και μπορεί να εκδίδει δελτίο τεχνικού ελέγχου (Δ.Τ.Ε.), πρακτικό εκούσιου τεχνικού ελέγχου (Π.Ε.Τ.Ε.) και κάρτα ελέγχου καυσαερίων (Κ.Ε.Κ.). Σκοπός της διαπίστευσης είναι η αξιόπιστη, αμερόληπτη και αντικειμενική διαδικασία ελέγχου των οχημάτων που σαν αποτέλεσμα έχει την ασφάλεια του πολίτη και την προστασία του περιβάλλοντος.

Ανθρώπινο Δυναμικό

Η εταιρία επενδύει από την πρώτη ημέρα ίδρυσης της στο ανθρώπινο δυναμικό της αναγνωρίζοντας ότι είναι ο βασικός παράγοντας για την παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου. Για αυτό το λόγο, όλο το προσωπικό έχει εκπαιδευτεί κατάλληλα ανάλογα με τις αρμοδιότητες που έχει αναλάβει. Οι υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου στο ΙΚΤΕΟ Χαλκιάς διενεργούνται από έμπειρους, εξειδικευμένους και πιστοποιημένους Μηχανολόγους Μηχανικούς.

Όλο το προσωπικό είναι προσανατολισμένο στις αρχές της εταιρίας που διέπονται από υπευθυνότητα, επαγγελματισμό και ηθική συμπεριφορά.

Υποδομές

Το ΙΚΤΕΟ Χαλκιάς διαθέτει ιδιόκτητες σύγχρονες εγκαταστάσεις οι οποίες περιλαμβάνουν:

  • Χώρο στάθμευσης οχημάτων πελατών
  • Φιλικό χώρο υποδοχής
  • Αξιοπρεπή χώρο αναμονής πελατών
  • Αυτοματοποιημένες γραμμές τεχνικού ελέγχου
  • Γραφεία και χώρους προσωπικού
  • Σύγχρονο σύστημα πληροφορικής

Ο τελευταίας τεχνολογίας εξοπλισμός σε συνδυασμό με την διαμόρφωση και λειτουργικότητα των χώρων διασφαλίζουν την γρήγορη και αξιόπιστη διαδικασία τεχνικού έλεγχου των οχημάτων.